Aktualności

AKWINATA TEAM DZIENNIK JACHTOWY

Dziennik rejsu 2016 Jachty Antila 27 : Liberty – dziewczyny Lucky – chłopcy Port Macierzysty: Wilkasy kapitanowie: Hipolit i Wolontariusz I, pierwszy Oficer: Wolontariuszka I Załoga: uczniowie Gimnazjum i Liceum im św. Tomasza z Akwinu w Józefowi: Emilia, Helka, Hania, Aniela, Marysia, Agnieszka, Pamela, Jula oraz Hipolit, Adam, Karol, Paweł, Bartosz, Ksawery, Szymon, Janek Rejs […]

Pozdrowienia z Mazur

Wodniacy z Akwinata Team pozdrawiają! Więcej o rejsie na wodniackim profilu  

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września budzi zawsze dwojakie skojarzenia: początku roku szkolnego oraz wybuchu II Wojny Światowej. Uroczysta inauguracja roku szkolnego w naszej szkole odzwierciedlała tę dwoistość. Po Mszy Świętej ks. Lukas Weber, prezes fundacji Sancti Iosephi w ciepłych słowach powitał licznie przybyłych rodziców, uczniów i nauczycieli życząc licznych sukcesów w nowym roku szkolnym. Następnie Rektor szkoły, ks. […]

Dalej

Kontakt

Gimnazjum i Liceum im. św. Tomasza z Akwinu
ul. Piotra Skargi 13, 05-420 Józefów
tel: +48 22 465 54 04 lub + 48 698 963 300
(czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30)
fax: 0-22 465 54 05
e-mail: sekretariat@akwinata.edu.pl

Fundacja Sancti Iosephi
ul. Piotra Skargi 13, 05-420 Józefów
KRS 237527 - NIP 532-189-46-76
e-mail do Zarządu Fundacji: fsi@fsspx.pl

Numer konta gimnazjum:
14 1140 1977 0000 3015 4500 1004

Numer konta liceum:
41 1140 1977 0000 3015 4500 1003

Konto walutowe w euro:
PL 68 1140 1977 0000 3015 4500 1002
BREXPLPWWA2

O nas

Gimnazjum i Liceum ogólnokształcące im. św. Tomasza z Akwinu w Józefowie to szkoła, która stara się pomagać w edukacji dzieci i młodzieży Rodzinom, które chcą realizować ją w świadomej i odpowiedzialnej współpracy ze Szkołą. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rzeczą jest wzięcie odpowiedzialności za formację dzieci i młodzieży. Wiemy, że nie jest to możliwe w oderwaniu od Prawdy, Dobra i Piękna, których źródłem i pełnią jest Bóg. W tym, co dotyczy spraw zasadniczych w wychowaniu i kształceniu młodego człowieka, nie wolno iść na kompromisy, czy to uwarunkowane systemowo, czy też podyktowane innymi względami. Celem istnienia naszej Szkoły jest współpraca z Rodzicami zatroskanymi o prawdziwie katolickie wychowanie i kształceni swoich dzieci. W szczególny sposób jesteśmy ukierunkowani na Rodziny przywiązane do łacińskiej tradycji liturgicznej i duchowej Kościoła, pozostając otwartymi na wszystkich uczniów, którzy akceptują charakter Szkoły wyrażony w Statucie i innych zapisach prawa wewnątrzszkolnego. W naszej pracy czerpiemy z doświadczeń pokoleń (edukacja klasyczna), pozwala nam to skutecznie przygotować swoich wychowanków do odkrycia i odpowiedzenia na Boże powołanie w realiach współczesnego świata.

Rekrutacja

Gimnazjum im. św. Tomasza z Akwinu w Józefowie prowadzi klasy żeńskie i męskie. Gimnazjum przyjmuje absolwentów szkół podstawowych do klasy pierwszej na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej. Gimnazjum prowadzi nabór także do klasy drugiej i trzeciej.

Liceum im. św. Tomasza z Akwinu w Józefowie prowadzi klasy żeńskie i męskie. Liceum przyjmuje absolwentów szkół gimnazjalnych do klasy pierwszej na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Liceum prowadzi nabór także do klasy drugiej i trzeciej.

Kryteriami przyjęcia do szkoły są wyniki wewnętrznych egzaminów wstępnych oraz pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej z kandydatem oraz rodzicami. Zainteresowani rodzice zapoznawani są z zapisami Statutu i Regulaminu Szkoły. Zobowiązują się do przestrzegania ich, co potwierdzają w formie deklaracji pisemnej.

Nauka w szkole jest odpłatna. Kandydaci, których sytuacja materialna nie pozwala na uiszczanie pełnego czesnego mogą ubiegać się dofinansowanie ze strony fundacji Sancti Josephi. Wysokość wsparcia ustalana jest indywidualnie. Przyjęcie uczniów do Szkoły dokonuje się na podstawie decyzji podejmowanej przez dyrektora Szkoły.

W celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminów wstępnych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, pod numerem: (022) 465 54 04 lub 698 963 300