Pod koniec września uczniowie 4 klasy szkoły podstawowej, w ramach zajęć na świetlicy szkolnej przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Bohateron. Celem akcji jest upamiętnienie bohaterstwa i męstwa powstańców warszawskich. Uczniowie najpierw wzięli udział w krótkiej lekcji przygotowanej przez wychowawcę świetlicy, aby utrwalić wiadomości na temat powstania warszawskiego. Następnie wypisali pocztówki, które zostały wysłane do Fundacji Sensoria, organizatora akcji, która przekaże je żyjącym powstańcom.