W środę, 4 października br. odbyło się ślubowanie i otrzęsiny uczniów nowoprzyjętych do Szkół Akwinaty. Ponad trzydzieści osób złożyło ślubowanie oraz, wykazawszy się wiedzą na temat Szkoły, zostało włączonych do społeczności szkolnej i przydzielonych do Civitates. Wydarzenie przygotowała klasa II LM z wychowawcą panem Jackiem Łapką, a poprowadził je Jan Lorenc, dzielnie wspomagany przez Pawła Wszołka, Krzysztofa Olpińskiego i Benedicta Mockela. 

Część oficjalna rozpoczęła się na głównym holu szkoły wspólnym odśpiewaniem Bogurodzicy. Po hymnie kilka słów do przyjmowanych do społeczności uczniów skierował Ksiądz Rektor. Podkreślał, że najważniejsze dla nich powinno być dążenie do zjednoczenia z Panem Jezusem, poznanie Bożej mądrości przez naukę na wszystkich przedmiotach oraz wynikające z dwóch pierwszych – promieniowanie ową mądrością wszędzie tam, gdzie będą się znajdować. Po wystąpieniu Księdza Rektora nowi uczniowie złożyli wobec zgromadzonych swoje ślubowanie, czym zakończyła się część oficjalna.

Otrzęsiny odbywały się już na sali teatralnej – uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą na temat szkolnej społeczności, lecz także konkretnymi umiejętnościami. Pierwsza, integracyjna konkurencja polegała na wzajemnym przedstawianiu się nowych uczniów. Po niej nastąpiły pytania konkursowe, w których uczniowie musieli powiedzieć na przykład o tym, jaki rodzaj herbaty pije Ksiądz Rektor, w której klasie są powieszeni masoni albo który z nauczycieli ma najdłuższy staż.

Ostatnia okazja do rywalizacji między klasami wymagała zdolności plastycznych: uczniowie musieli narysować swojego wychowawcę – trudność polegała na tym, że rysujący mieli zawiązane oczy i kierowali się jedynie wskazówkami kolegów. Była to niewątpliwie najbardziej widowiskowa konkurencja, wzbudzała duże emocje zarówno wśród uczestników jak i widowni. Ostatecznie, po trzech konkurencjach, w rywalizacji zwyciężyła grupa tworzona przez klasy VII (męską i żeńską), na drugim miejscu uplasowali się uczniowie pierwszych klas licealnych, a na trzecim – klasy V szkoły podstawowej. Narody zwycięzcom wręczył Ksiądz Rektor.

Po części konkursowej nastąpił przydział do Civitates – panowie otrzymali krawaty w odpowiednich barwach, natomiast dziewczęta – apaszki. Pojawiła się też zapowiedź nowych konkursów dla szkolnych bractw. Na zakończenie zaśpiewano hymn Szkoły.

Wszystkim nowoprzyjętym uczniom życzymy owocnego czasu w Szkołach Akwinaty!