W sobotę 9 grudnia 2017 roku odbyła się w Józefowie organizowana przez Szkoły św. Tomasza z Akwinu IX Konferencja Edukacji Klasycznej i Katolickiej. Podjęła ona w tym roku temat: Muzyka – możliwości i zagrożenia w edukacji młodzieży. Prelegentami byli ks. Leonhard Amselgruber FSSPX, dr Antonina Karpowicz-Zbinkowska oraz prof. Jagna Dankowska. Wydarzenie zakończyło się spektaklem Bracia w wykonaniu uczniowskiego teatru Yorick.

Konferencję otworzyli rektor i dyrektor Szkół św. Tomasza z Akwinu w Józefowie, ks. Konstatnyn Najmowicz i dr Artur Górecki. Pan dyrektor wyraził przy tym nadzieję, że treści zawarte w referatach konferencyjnych pokażą muzykę m.in. jako narzędzie rozumienia świata.

Pierwszy referat wygłosił gość ze Szwajcarii, ks. Leonhard Amselgruber FSSPX, który jest specjalistą muzyki sakralnej i organizatorem warsztatów muzyki liturgicznej Chorwoche. Mówił on o wpływie muzyki na ludzi i nie tylko. Na licznych przykładach prelegent pokazywał, jak muzyka oddziałuje na rozwój różnych organizmów – począwszy od roślin, które lepiej rozwijają się pod wpływem muzyki klasycznej aż do zwierząt i ludzi. Ks. Amselgruber pokazał, że kształcenie słuchu, szeroko rozumianych kompetencji muzycznych i słuchanie muzyki klasycznej rozwija mózg człowieka, jego inteligencję oraz pozytywnie wpływa na osobowość. Jednocześnie przedstawił badania dowodzące, że np. muzyka typu heavy metal może destrukcyjnie wpływać na zachowanie i rozwój ludzi.

Kolejną prelegentką była dr Antonina Karpowicz-Zbinkowska, dr nauk teologicznych, muzykolog, członek redakcji Christianitas. Pani doktor interesuje się filozoficznymi i teologicznymi pryncypiami muzyki, zwłaszcza w ujęciu autorów antycznych i wczesnochrześcijańskich. W czasie swojego wystąpienia mówiła o klasycznej koncepcji muzyki jako speculum musicae. Podkreślała, że muzyka to zwierciadło, w którym widzimy prawdy wieczne, przybliżyła też kilka antycznych koncepcji muzyki.
Trzeci referat zaprezentowała prof. Jagna Dankowska, dr hab. filozofii, reżyser dźwięku. Pani profesor zajmuje się filozofią muzyki, a w tym szczególnie niemiecką filozofią muzyki dziewiętnastego wieku oraz polską filozofią i estetyką muzyki. Wygłosiła wystąpienie dotyczące roli muzyki w kształtowaniu osobowości młodzieży. Prelegentka uporządkowała szereg pojęć z tym związanych i wyjaśniała, w jaki sposób muzyka może rozwijać człowieka.

W przerwie między wystąpieniami odbyła się również promocja książki Louisa Billota Tradycja kontra modernizm. Prezentowaną pozycję (oraz kilka innych) można było nabyć w czasie Konferencji. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością wicekurator z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty pan Andrzej Sosnowski i wizytator – pani Zofia Rudzińska.

Konferencja zakończyła się spektaklem Bracia przygotowanym przez uczniowski teatr Yorick pod kierunkiem pani Agnieszki Kantorowicz. Uczniowie z dużym profesjonalizmem zaprezentowali wspaniałą autorską sztukę, która przeniosła widzów w kolorowy świat Pokucia końca XVI wieku. Przez scenę przewinął się barwny korowód huculskich pasterzy, gawędziarzy, tancerzy i śpiewaków, którzy żyjąc tam gdzie finis rei publicae, w dobie zawarcia Unii Brzeskiej, stali się świadkami ścierających się sił: doktryny katolickiej i prawosławnej, myśli rzymskiej i bizantyjskiej, prawdy i fałszu. Przedstawienie zachwyciło widzów nie tylko kunsztem aktorów, tancerzy i śpiewaków, ale też głęboką treścią, która wywołała w zgromadzonych wiele emocji.

Spektakl stał się niewątpliwie wartościowym zakończeniem tegorocznej Konferencji.