W piątek, 22 grudnia po szkolnej Mszy świętej społeczność Szkół Akwinaty zgromadziła się na spotkaniu opłatkowym, które było okazją do złożenia życzeń i szkolnym preludium do świętowania Bożego Narodzenia.

Ksiądz Rektor już w homilii podczas Mszy świętej podkreślał, jak ważne jest to, aby naprawdę przyjąć Pana Jezusa i jednocześnie – jak wiele odwagi to wymaga, bo On zawsze zmienia nasze życie. Ksiądz Konstantyn życzył wszystkim uczniom i nauczycielom dobrego przeżycia świąt Narodzenia Pańskiego i tego, aby Pan Jezus narodził się w sercach każdego z nas.
Po wstępie i życzeniach Księdza Rektora przyszedł czas na podzielenie się opłatkiem i osobiste życzenia. Uczniowie i nauczyciele w rodzinnej atmosferze składali łamali się opłatkiem przy akompaniamencie szkolnych muzyków. Następnie, po posiłku, na który złożyły się wigilijne potrawy, wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Dzięki przygotowanym śpiewnikom wszyscy mogli włączyć się w kolędowanie przygotowane przez p. Małgorzatę Szarek oraz szkolny chór i muzyków.

Szkolne spotkanie opłatkowe stało się dobrym wstępem do przeżywania świąt Bożego Narodzenia.

Zdjęcia ze spotkania zobaczyć można na szkolnym Instagramie