Z myślą o uczniach mieszkających na tyle daleko od szkoły, że nie byliby w stanie do niej codziennie dojeżdżać, Fundacja Sancti Josephi prowadzi bursę dla dziewcząt w Radości oraz bursę dla chłopców w Świdrze. Tradycyjne wychowanie w duchu odpowiedzialności i rodzinna atmosfera są podstawowymi założeniami na których oparta jest codzienność mieszkańców burs.