W szkole działają trzy korporacje uczniowskie. Civitas Antiqua, Civitas Medievica oraz Civitas Sarmatica. Każdy uczeń Gimnazjum i Liceum im. św. Tomasza z Akwinu jest przydzielony do jednej z nich. W jakim celu? Pełniejszego zapoznania się z podstawowymi, z punktu widzenia katolika, poglądami społecznymi i historycznoliterackimi; zżycia się szkolnej braci oraz aktywizowania i wzbudzania zainteresowań młodzieży w kierunku bezpiecznym dla dusz i chroniącym je przed siejącymi spustoszenie poglądami modernistycznymi. Korporacje rywalizują między sobą w ciągu całego roku szkolnego na płaszczyznach dobrego wychowania, rozwoju intelektualnego oraz fizycznego, pomysłowości oraz ducha przygody. Nagrodą dla uczniów zwycięskiej Civitas jest wspólny wyjazd.

Civitas Sarmatica

zobacz

Civitas Medievica

zobacz

Civitas Antiqua

zobacz