Wśród wszystkich pragnień, które nosi w sobie człowiek, najbardziej głębokim i determinującym życie, jest pragnienie Boga. Szczególnie w tych poszukiwaniach nie wolno istocie ludzkiej pozwolić sobie na błąd, który poskutkuje obraniem fałszywej drogi. W dobie mnóstwa ofert religijno-światopoglądowych, księża Bractwa św. Piusa X zapewniają uczniom naszej Szkoły solidną formację religijną, opartą na Bożym Objawieniu oraz na niezmiennym Magisterium Kościoła Katolickiego. Kryterium, które pozwala odróżnić Prawdę od fałszu jest Tradycja Kościoła czyli w co wszędzie, w co zawsze i w co wszyscy wierzyli (św. Wincenty z Lerynu).

Oprócz wiedzy katechizmowej, przekazywanej na lekcjach, nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w szkolnej Mszy św., słuchania kazań, korzystania z sakramentów i rekolekcji szkolnych, indywidualnych rozmów formacyjnych z kapłanami oraz kierownictwa duchowego. Cała formacja religijna jest prowadzona w naszej Szkole po to, by niespokojne serca młodych ludzi osiągnęły swój cel czyli spoczęły w Bogu. (por. Św. Augustyn Wyznania I, 1.)