Homeschooling to forma edukacji, która cieszy się coraz większą popularnością wśród rodziców zatroskanych o dobre wychowanie i kształcenie swoich dzieci. Edukacja domowa bardzo mocno wskazuje nam na podmiot wychowania, którym zawsze winna być rodzina. Może ona stanowi też zabezpieczenie przed zideologizowanym szkolnictwem systemowym. Należy bowiem pamiętać, że szkoła może być tylko partnerem wspierającym rodziców w trudnym zadaniu edukacji ich dzieci. Gimnazjum i Liceum im. św. Tomasza z Akwinu chce udzielić wsparcia tym rodzinom, które decydują się na homeschooling. Zależy nam na bardzo jasnym określeniu warunków współpracy. Może ona dotyczyć zarówno, przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów obligatoryjnych dla danego etapu kształcenia, jak i udzielenia wsparcia w postaci tutoringu, którego zakres ustalany jest indywidualnie. Dla naszych uczniów z edukacji domowej przygotowujemy wsparcie w postaci platformy e-learningowej.