Maturzysto, jeszcze nie jest za późno na dobry wynik w maju!

Matura zbliża się wielkimi krokami. To już ostatni dzwonek na rozpoczęcie przygotowań, gdyż do egzaminu dojrzałości zostało niewiele czasu. Co zrobić, aby dobrze przygotować się do jednego z najważniejszych egzaminów z życiu?

Z pewnością warto skorzystać z oferty kursu maturalnego przygotowanego przez doświadczonego nauczyciela i wieloletniego egzaminatora maturalnego.

Od października 2016 r. do kwietnia 2017 r. potrwa kurs przygotowujący do matury z języka polskiego /50 godz./ zajęcia w soboty/ godz. 9.30 /2×45 minut/  

Kurs obejmuje:

  1. Powtórzenie wiadomości ujętych w podstawie programowej, koniecznych i wymaganych na egzaminie maturalnym.
  2. Doskonalenie umiejętności praktycznych, kształcenie sprawności rozwiązywania arkuszy (czytanie ze zrozumieniem, redagowanie streszczenia itp.).
  3. Ćwiczenie umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej/rozprawki/ oraz analizy i interpretacji tekstu poetyckiego.
  4. Ćwiczenia przygotowujące do egzaminu ustnego.
  5. Rozwijanie umiejętności logicznego i problemowego myślenia, łączenia faktów, wyciągania wniosków.

Na kursie będą wykorzystywane arkusze maturalne, co pozwoli nie tylko zapoznać się i przyzwyczaić do formy egzaminu, ale również dzięki temu, postępy uczestników będą na bieżąco kontrolowane, a wszelkie niejasności bezzwłocznie rozwiewane.

Matura to zwieńczenie nauki w liceum czy technikum. Dla wielu osób to wstęp do dalszego kształcenia. Warto zatem odpowiednio się do niej przygotować, aby na egzaminie nie liczyć na szczęście, ale na własną wiedzę i umiejętności.

Kurs poprowadzi doświadczony nauczyciel licealny, egzaminator oraz weryfikator maturalny – dr Agata Soczyńska.

Czas trwania kursu: październik 2016 – kwiecień 2017.

Koszt zajęć: 90 zł/miesiąc