Misją naszej szkoły jest wychowanie przyszłych elit. Dlatego nie poprzestajemy na realizacji wymaganej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowej, a naszym uczniom zapewniamy możliwość rozwoju. Uważamy, że zwłaszcza na etapie gimnazjum, proces nauczania dziewcząt i chłopców powinien być zróżnicowany, tak aby odpowiadał ich odmiennym potrzebom. Dziewczęta i chłopcy uczą się więc w osobnych klasach, natomiast razem uczestniczą we Mszy Świętej i zajęciach popołudniowych. Uczą się także savoir-vivre’u podczas wspólnych obiadów.

Plan zajęć w naszej szkole obejmuje szereg zajęć dodatkowych obowiązkowych. Nasi uczniowie uczą się katechizmu, filozofii, retoryki, łaciny oraz greki. Przedmioty te, powszechnie zaniedbywane w dzisiejszym systemie edukacji, niejednokrotnie okazują się najprzydatniejsze w dorosłym życiu i są zgodnie doceniane przez absolwentów szkoły. Podkreślają oni, że to właśnie solidne podstawy filozoficzne, umiejętności retoryczne i gruntownie przyswojone prawdy wiary są niezwykle przydatne w prowadzeniu dyskusji w gronie studenckim.

Uczniom oferujemy bogatą ofertę zajęć popołudniowych. Każdy uczeń wybiera jedne zajęcia sportowe (do wyboru taniec, gry zespołowe, zajęcia turystyczne lub samoobrona) oraz uczestniczy w co najmniej jednym kole. W roku szkolnym 2017/18 uczniowie mogą wybierać spośród następujących zajęć:

 1. Koło plastyczno-techniczne
 2. Koło informatyczne z elementami programowania
 3. Eksperymenty chemiczne
 4. Zajęcia teatralne
 5. Warsztaty artes liberales
 6. Chorał gregoriański
 7. Chór dodatkowy
 8. Zespół instrumentalny
 9. Emisja głosu
 10. Zajęcia z teorii muzyki, kształcenia słuchu oraz literatury muzycznej
 11. Język starogrecki
 12. Zajęcia kulinarne