Banderę Akwinata Team stanowi flaga biało – ciemno niebieska – (Royal blue). Nawiązuje do kolorów Maryjnych, jednocześnie wyrażając symbolikę kolorów, taką jak: bezpieczeństwo, odpowiedzialność, wytrwałośc i lojalność, symbolicznie ujmujące odpowiednią atmosferę koleżeństwa.
Pośrodku bandery umieszczone jest godło klubowe, a ponad nim czarny napis U.K.S. Akwinata Team.
Bandera UKS Akwinata Team ma stosunek długości do szerokości 8:5.

Godło w tarczy herbowej : na tle biało-niebieskim w pas – w części niebieskiej (Light Blue) przecietej trzema białymi falami – czarna kotwica pochodząca z herbu papieża Św. Piusa X. Ponad nią na tle białym słońce Św. Tomasza z Akwinu – symbol Gimnazjum i Liceum im. św. Tomasza z Akwinu.

Proporzec Akwinata Team: biało – ciemno niebieski trójkąt równoramienny o proporcji boków jak 1:1,5 z powtórzonymi godłami bandery.

Legenda:
BIAŁY to symbol czystości, niewinności, bezpieczeństwa.
NIEBIESKI symbolizuje wytrwałość, niezawodność, mądrość, lojalność, odpowiedzialność i elegancję.
CZARNY to symbol władzy, mocy, trwałości, wytrzymałości i inteligencji.
KOTWICA symbolizuje trwanie w wierze, ufność w czasach prześladowań, zakotwiczenie łodzi życia w wieczności. Wyobrażenie kotwicy zastępowało w czasach wczesnego chrześcijaństwa wyobrażenie krzyża. Dodatkowo kotwica symbolizuje pomoc w niebezpieczeństwie. nadzieję, pewność, bezpieczeństwo; również nieugiętość; cierpliwość, spokój, stałość, oparcie, wierność; męskość; stateczność moralną; morze, żeglugę, flotę, zwycięstwo w bitwie.
SŁOŃCE posiada równie bogatą symbolikę związaną z starożytną symboliką światła i ognia. Słońce symbolizuje Chrystusa, Zmartwychwstanie, sprawiedliwość, dobro, światło, chwałę, mądrość, zwycięstwo, zbawienie. W tarczy bandery i proporca odnosi się do Mądrości Boga, a zarazem symbolizuje patrona – św. Tomasza z Akwinu.