Dla harmonijnego rozwoju uczniów niezwykle ważne jest, aby szkoła i rodzina uzupełniały się w pełnionych zadaniach. Dlatego dbamy o kontakty rodziców z wychowawcami klas i nauczycielami zarówno na organizowanych zebraniach czy podczas konsultacji, których grafik dostępny jest w sekretariacie, jak i telefoniczny. Zapoznawanie się z bieżącymi osiągnięciami uczniów i planowanymi sprawdzianami umożliwia dziennik elektroniczny, który jest także skutecznym narzędziem do obustronnego kontaktu.

Niezwykle cenna jest dla nas pomoc rodziców, którzy angażują się w projekty realizowane w szkole. Bez wsparcia społeczności rodziców zorganizowanie bali ostatkowych, kiermaszów świątecznych, przedstawień teatralnych, Biegu Wąskotorowego oraz wielu innych wydarzeń, stanowiących ważną część życia szkolnego, nie byłoby możliwe.